ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนขาด ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3097 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง