ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยด้วน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดแหล่งทองแดงพรมสราราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดตาก้อง ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดกงลาด ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดเลาเต่า ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดกงลาด (สถิตย์เสนาคาร) ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านมาบแค ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตำบลห้วยด้วน ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตาก้อง ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง