ค้นพบจำนวน 82 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครปฐม 5 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เทศา 10 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดห้วยจระเข้ ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดไผ่ล้อม ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดคาทอลิกพระคริสตกษัตริย์ ถ.,ราชดำเนิน 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี ถ.,โรงธูป, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสว่างวิทยา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนราชินีบูรณะ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ ถ.ราชมรรคา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ถ.,ชุมชน, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ถ.คตกฤช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนจันสว่างกูล ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดหัวรอ ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดสภต. พระขาว ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ถ.,เทศา 13, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ถ.ทวาราวดี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ทอง ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทสุพรรณบุรี ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลปกครองพิษณุโลก ถ.,ราชวิถี 23, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางพิษณุโลก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 15, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.ราชวิถี 19 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาบางใหญ่ ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอผักไห่ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครปฐม ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.,เทศา 6, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ถ.,25 มกรา 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ถ.,ราชดำเนิน 1, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.,ราชวิถี 13, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ลานสักเซ็นเตอร์ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โบ๊เบ๊รังสิต ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
บางค้อเซ็นเตอร์ ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมสยาม ถ.,ราชดำเนิน 1, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมมิตรสัมพันธ์ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมนครอินทร์ ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมเวล ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมทานตะวัน ซ.ยิงเป้า ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลเทพากร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ซากปรักหักพังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรจีน ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรกิตติคุณ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3095-3096 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีขนส่งจังหวัดนครปฐม ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
อนุสาวรีย์ย่าเหล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
พระราชวังสนามจันทร์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034244236-9
พระปฐมเจดีย์ Phra Pathom Chedi 23-24 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง