ค้นพบจำนวน 356 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทัพหลวง ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 84/2 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยด้วน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยจระเข้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปากโลง ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามควายเผือก ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนป่าน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระกระเทียม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมาบแค ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระประโทน ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแขม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อพลับ ถ.ถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนขาด ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนรวก ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครปฐม 5 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กรมการสัตว์ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เทศา 10 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดอินทราราม (วัดหุบรัก) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ปิ่นเกลียว ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ดอนทราย (วัดรางสระกะเทียม) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดแหล่งทองแดงพรมสราราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหว้าเอน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดห้วยจระเข้ ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองเสือ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเสนหา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสุขวราราม (วัดดอนรวก) ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสามกระบือเผือก ถ.เทศบาล 11 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระสี่เหลี่ยม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดศรีวิสารวาจา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดวังเย็น ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดวังตะกู ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดลาดหญ้าแพรก ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดลาดปลาเค้า ซ.เทพพิพัฒน์ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดไร่เกาะต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดรัตนรังสี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดโพรงมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน) ซ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระงามพระอารามหลวง ซ.พญาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดไผ่ล้อม ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดบ้านทุ่งน้อย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดบางแขม ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดธรรมศาลา ซ.เทศบาล 10 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทุ่งรี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทัพหลวง ซ.321 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทัพยายท้าว ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3011 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทรงธรรมกัลยาณี ซ.4 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดตาก้อง ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดดอนยายหอม ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดดอนขนาก ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดคาทอลิกพระคริสตกษัตริย์ ถ.,ราชดำเนิน 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดกงลาด ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี ถ.,โรงธูป, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหอเอกวิทยา ถ.ไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสว่างวิทยา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม(สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนราชินีบูรณะ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนรางมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนมัธยมเทคโนโลยีนครปฐม ถ.,เพชรเกษม 4, ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพาณิชยการเทพสิทธา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ ถ.ราชมรรคา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ถ.,ชุมชน, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประชานุกูล) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง