ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง หมู่5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำซับ หมู่2 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดห้วยเจริญ ซ.สพ. 2001 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดพังม่วง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดปู่เจ้า ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดปลายนา ซ.3373 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดบ้านกล้วย ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดดอนบุบผาราม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วัดเกรพลาย ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดพังม่วง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดปู่เจ้า ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดปลายนา ซ.อบจ. สพ. 2052 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดเกรพลาย ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ซ.สพ. 2001 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีอนามัยบ้านกร่าง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำซับ ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ตู้ควบคุมการจราจรแยกสวนส้ม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3373 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
บ้านไทยรีสอร์ท ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
คริสตจักรทวีพร-ศรีประจันต์ ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373-340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
บ้านควาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 035582592
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง