ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่กองดิน หมู่4 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์บำรุง ซ.สพ. 3004 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วัดช่องลม ซ.สพ. 3039 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.สพ. 3004 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนวัดช่องลม ซ.สพ. 3039 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานีอนามัยไผ่กองดิน ซ.สพ. 3039 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร ซ.สพ. 3039 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง