ค้นพบจำนวน 1,863 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 19
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียน หมู่8 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลองครักษ์ 205 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขมิ้น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ หมู่6 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระทุ่ม 80 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโพธิ์ หมู่4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนแตง หมู่4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแก้ว 160 หมู่6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามคลี หมู่4 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสำราญ 96 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดโบสถ์ 164 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหว้า หมู่5 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังลึก ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังยาง หมู่6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเย็น 307 หมู่2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเย็น ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว หมู่5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม 154 หมู่2 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง หมู่5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลับ หมู่2 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง หมู่1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางใหญ่ 74 ซ.วัดบางเลน ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเลน 190 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นตาล หมู่3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนคา หมู่2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ซ.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15 หมู่2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกช้าง 145 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดิน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทู้ หนองบ่อ หมู่5 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน ถ.มาลัยแมน หมู่1 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน ถ.โพธิ์วรคุณ หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ 269 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว หมู่1 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง หมู่5 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย 149 หมู่4 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแห้ง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ หมู่3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก หมู่6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว หมู่7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก 226 ถ.หนองหญ้าไซ-หนองไผ่ล้อม ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน 141 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน หมู่2 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม (ใหม่) ตำบลสนามคลี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์ 212 หมู่9 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสือเต้น ตำบลหนองขาม หมู่10 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก หมู่6 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์ 140 หมู่4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์ 99 หมู่5 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน หมู่2 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง หมู่7 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาด ตำบลบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก 96 ซ.เทศบาล 10 หมู่9 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา 127/3 หมู่6 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา หมู่1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง หมู่4 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน 20 หมู่3 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขวาก ต.ย่านยาว หมู่6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน หมู่1 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม 75 หมู่2 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ หมู่1 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม หมู่3 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ หมู่2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน หมู่3 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว หมู่5 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย 132 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก หมู่6 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า 224 หมู่1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ 125 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม 250 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง หมู่1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงรัง ตำบลวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ 200 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 115 หมู่2 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า หมู่7 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ หมู่5 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย หมู่2 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วย ตำบลวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู หมู่4 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา 172 หมู่8 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง 5 หมู่13 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง หมู่9 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี หมู่6 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง