ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด 146 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 20 ซ.ซับสมอทอด-วังพิกุล ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดสิริจันทาวาส ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดดาวนิมิตร ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเขาแหลมเจริญธรรม ซ.เทศบาล 1/1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอุดมวิทยา ซ.เทศบาล 27 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยบ้านดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ถ.,ซับสมอทอด-วังพิกุล, ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงแรมกวางทราย ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
คริสตจักรความหวังบึงสามพัน ซ.เทศบาล 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีขนส่งอำเภอบึงสามพัน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง