ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางงาม ตำบลยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่ศรีบุญธรรม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดศรีทองวัฒนพัฒนา ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดโรงบ่ม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดป่าสักภักดีภูริทัต ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดปากตกสามัคคีธรรม ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนบ้านปากตก ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนบ้านทรัพย์ศรีทอง ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
บ้านในฝัน ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
คริสตจักรร่วมนิมิตรยางงาม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง