ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองทูล ตำบลกองทูล ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพชรละคร ตำบลเพชรละคร ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษมสุข ตำบลเพชรละคร ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเพชราราม ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเพชรศิลาราม ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดป่าอรัญญาวาส ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินคนทา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดธรรมเสมา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดจันทราราม (วัดท่าเสา) ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนเพชรละครวิทยา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนบ้านสระเกษ ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนบ้านเพชรละคร ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนบ้านเนินคนธา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
สถานีอนามัยเพชรละคร ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
สถานีอนามัยบ้านเกษมสุข ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
สถานีอนามัยบ้านกองทูล ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง