ค้นพบจำนวน 119 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สันติธรรม ตำบลประดู่งาม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาน้ำโครม ตำบลนาน้ำโครม ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตระกรุด ตำบลศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งเศรษฐี ตำบลสระกรวด ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง ถ.คชเสนีย์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดอุทุมพรวนาวาส ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดแหลมชนแดน ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดห้วยทรายทอง ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสระแกสามัคคี ซ.21 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงสามัคคีธรรม (วัดใน) ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงนอก ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองย่างหอย ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองบัวเริง ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองบัว ซ.รพช. พช. 3260 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองจอกวราราม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสันติธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสว่างสามัคคี ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสระปรือพรหมวาส ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศิริมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศรีเทพน้อย ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศรีเทพ ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังไทร ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังขอน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังกำแพง ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดรักไทย ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดร่องหอยพัฒนาราม ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดแม่น้ำแควป่าสัก ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดมอดินแดง ซ.2244 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดม่วงชุมศิริโรจน์ ซ.2244 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดโพธิ์ทอง ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบุราราษฎร์บำรุง ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านนาสามัคคี ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านนาตะกรุด ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านโคกสะแกลาด ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านโคกรังน้อย ซ.2245 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเนินมะขามป้อมศรัทธาราม ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเนินโบสถ์ ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดนาสนุ่น ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดธุตังคาราม ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเทพบัญชา ซ.2275 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเทพนิมิตรวราราม ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดทุ่งเศรษฐี ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเตาถ่าน ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดซับหินเพลิง ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดโคกหิน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขานาสวรรค์ ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขาเขียว ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขาแก้วธรรมมาราม ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเกาะแก้ววนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างพัฒนา) ซ.เทศบาล 11 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนศรีวัตน์วิทยา ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา ซ.2211 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านหนองหมู ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านหนองย่างหอย ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.รพช. พช. 3260 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านสันติธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านวังขอน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านม่วงชุม ซ.2244 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านนาตะกุด ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านโคกหิน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซ.2245 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านคลองกระจัง ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ถ.คชเสนีย์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยหนองย่างหอย ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยสันติธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยวังขอน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยบ้านนาสนุ่น ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยโคกสะอาด ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สถานีอนามัยเกาะแก้ว ถ.คชเสนีย์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ซ.2211 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง