ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาไร่เดียว ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าโรง ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุทยานการศึกษา ถ.มรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองโป่งวนาราม ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดสามแยกพัฒนา ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวิเชียรบำรุง (วัดท่าน้ำ) ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดป่าเรไรทอง ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดประชานิมิต ซ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดทุ่งใหญ่ ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ซ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี ซ.จินดารัตน์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านท่าโรง ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยนาไร่เดียว ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีขนส่งทางน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.มณี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.มณี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.มรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงแรมมิตรสาลี ซ.มรกต 5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง