ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเกาะ ตำบลนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดลัฏฐิวัน ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงเย็น ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโนนทองประเสริฐสามัคคีธรรม ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยน้ำเฮี้ย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยนาเกาะ ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง