ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยมะยม ตำบลนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดประชิตกัลยาณมุนี (วัดห้วยมะยม) ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดธาตุพลแพง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทรายงาม ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาแซง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ (ญาณราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยห้วยมะยม ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.203 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง