ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินฮาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองยาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดหินแก้ว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสระเกศ ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศิลามงคล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงชุม ซ.พิทักษ์บำรุง 8 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ศรี ซ.2306 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าศิลาวดี ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดนฤมลวัฒนา ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดตาล ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองเล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านพรวน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยหนองยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง ส่วนแยกหนองบัว ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มเก่า ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ดอนหอยหลอด ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
คริสตจักรหล่มเก่า ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
แยกบ้านกุด ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203-2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2306-2011 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง