ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดมะเดื่องาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบูรพาโพธิ์ทอง ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบ้านท่าเปือยงาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดทุ่งสว่างนาจารย์ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดแก้วสว่าง ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านไร่นางาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านไร่ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2215-2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง