ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังซอง ตำบลท่าพล ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ตำบลช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่หนองเรไร ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวิเวกวนาราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างสามัคคีธรรม ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมภู (วัดบ้านวังซอง) ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนป้องวราราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเทวราชกุญชร ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดชัยมงคลวนาราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดค้องาม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังซอง ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยช้างตะลูด ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดนักบุญเปโตร ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275-2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง