ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังร่อง ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสุพล ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสองคร ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโป่งช้าง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโฆษาท่าช้าง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังร่อง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังร่อง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เขื่อนปากห้วยขอนแก่น ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโฆษา (ท่าช้าง) บ้านท่าช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง