ค้นพบจำนวน 379 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว ตำบลสักหลง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคัน ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังร่อง ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาว ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังมล ตำบลท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังซอง ตำบลท่าพล ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานบ่า ตำบลลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากดุก ตำบลปากดุก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากช่อง ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสก ตำบลบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำดุก ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าช้าง ตำบลตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ตำบลช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงขวาง ตำบลน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กกเดื่อ ตำบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาพลวง ตำบลสระแก้ว ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก 93 ถ.สายหล่มสัก-เลย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอรุณญาศรี ซ.วจี ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่หนองเรไร ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ประทานพร ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ไทยพัฒนา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ชัยมงคล ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยอีจีน ซ.2010 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยแสนงา ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยคลองบง ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหลักเมืองพัฒนาราม ซ.2215 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหงษ์ทองพัฒนาราม ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโสมมนัสบ้านสมเลาใต้ ซ.2010 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเสน่ห์อารมณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสำราญรมย์ ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสามัคคีวัฒนา (วัดโนนสะทอน) ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวิหาร ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวิเวกวนาราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวัฒนา ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสอนธรรมวราราม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2008 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอรุณ ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างสามัคคีธรรม ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างโพธาราม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศีรษะเกตุ ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีแสนคำ ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสุพล ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสำราญ ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสะอาด ซ.2010 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสองคร ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสมพร ซ.203 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.203 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีวิชัย ซ.2209 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเมือง ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีมงคล ซ.วจี 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีภูมิ ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีบุญเรือง ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีธรรมมา ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีทอง ซ.AH16 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมภู (วัดบ้านวังซอง) ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมชื่น ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมชื่น ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเจริญหล ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเจริญชัย ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจินดาธรรม ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทราราม ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทร์พัฒนราม ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทร์ธรรม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีโกศน ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดลัฏฐิวนาราม ซ.ศรีบุญเรือง ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดตาลเดี่ยว) ซ.ศรีบุญเรือง ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดรุ้งบัวบาน ซ.AH16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2008 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราชธานี ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดมะเดื่องาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ถ.,วจี 15, ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพนชัย ซ.2209 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีสามัคคี ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีสองคร ถ.ผดุงราษฎร์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีธรรมารามน้ำพุ ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์เย็น ซ.2302 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง