ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะเดียง ตำบลสะเดียง ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 231 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เพชรหนึ่ง 5/16 ถ.พรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดแม่พระเมืองลูร์ด ถ.เพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดมหาธาตุ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดภูเขาดิน ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์เย็น ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเพชรวราราม ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดพระแก้ว ซ.เพรชเจริญ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนตะแบก ซ.รวมชัยแสงสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดไทรงามรัตนาวาส ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดไตรภูมิ ซ.เพรชรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดช้างเผือก ถ.บุรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ซ.2006 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนสหวิทยาเขต ซ.เกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ซ.ชาญ-ชิด-ยี ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ซ.เพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซ.พระพุทธบาท 2 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนศรีสุรางค์ ซ.ไทรงามพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนวัชรชัย ซ.ประชาสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านหนองนารี ซ.รัฐวัฒนะ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านสะเดียง ซ.สว่างพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ซ.รวมชัยแสงสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านไทรงาม ซ.เทศบาลพัฒนา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ซ.รัฐวัฒนะ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ซ.ประชาสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนโฆษิตวิทยา ซ.นิกรบำรุง 1 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ด่านตรวจเขาทราย ซ.พระพุทธบาท 7 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ซ.เมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางบ่อ ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์สื่อสารเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร) ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เรือนจำจังหวัดสวรรคโลก ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ที่ทำการโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 3 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เขตโทรศัพท์ภาคกลางที่ 3 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
กระทรวงพาณิชย์ (ถนนสนามบินน้ำ) ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
กรมการแพทย์ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ซ.เกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสวนป่าลาดยาว ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ถ.คชเสนีย์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพิจิตร ซ.กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตร ซ.เมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยพลู ซ.เกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซ่า ซ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ร้านอาหารสวนทิพย์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สุนีย์ปลาคัง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วังตะไคร้ ถ.เพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมเอเซีย ซ.นิกรบำรุง 1 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมเพชรบูรณ์พลาซ่า ซ.สามัคคีชัย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
บูรพาโฮเต็ล ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมย่งอัน ซ.พระพุทธบาท 1 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมสยาม ซ.ร่วมพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เพชรโฮเต็ล ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ ซ.นารายณ์พัฒนา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงแรมวรรณดีเกสท์เฮ้าส์ ซ.พระพุทธบาท 1 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลเมืองเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ถ.เพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
คริสตจักรเมืองเพชรบูรณ์ ซ.ราษฎร์อุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
คริสตจักรนาซารีนเพชรบูรณ์ ซ.ไทรงามพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
แยกบูรพา ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
แยกสะเดียง ถ.บุรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
มนตรี 54/12 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711338
ฉั่งเม้งโภชนา 23-5 ถ.เกษมราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711326
ก้ามปูเฮ้าส์ 515 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-720697
056-711077
วัดมหาธาตุ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดไตรภูมิ ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเพชรวราราม เลขที่ 282/1 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง