ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดยางนกกระทุง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดเจริญสุขาราม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านบางนกยูง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านบัวยาง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง