ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงบัว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดมาบฝางเจริญสุข ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดปทุมรัตนาราม (วัดบึงบัวนอก) ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบึงบัวใน ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบฝาง ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงบัว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบึงบัว ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง