ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสะเดา ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุนทรเกษตราราม (วัดปลวกสูง) ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางโทน ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดโนนสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหลังถนน ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลวกสูง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านนิคม ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แขวงบำรุงทางนครปฐม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมหลังเก่า ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวชิรบารมี ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลลำลูกกา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แยกปลวกสูง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง