ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาเจ็ดลูก 181/1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วัดใหม่เขาเจ็ดลูก (วัดเทพประทาน) ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองขนาก ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดป่าไพบูลย์ (วัดด่านช้าง) ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดประชาบำรุง (วัดเขาตะพานนาค) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดนิคมราษฎร์บำรุง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดจิตเสือเต้น ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาหม้อสามัคคี ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านเขาหม้อ ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านเขาเจ็ดลูก ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีประมงน้ำจืดอุทัยธานี ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1191-1301 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301-11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง