ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 18 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองพงษ์ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสามัคคีธรรม ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดงเหนือ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดพระพุทธบาทเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาปอบุญมีคีรีเขต ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเกาะแก้วลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลสุธินี ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านเขาพระ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยตำบลเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แขวงบำรุงทางลพบุรี ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แขวงการทางลพบุรีที่ 2 ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลทับคล้อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีเดินรถเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง