ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วัดหนองชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดมงคลทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทรงธรรม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดจันทรังษี (วัดสายดงยาง) ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดคามวาสี (วัดหนองน้ำเต้า) ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ที่ว่าการกิ่งอำเภอชุมตาบง ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
พิพิธภัณฑ์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง