ค้นพบจำนวน 109 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 18 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาเจ็ดลูก 181/1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วัดใหม่เขาเจ็ดลูก (วัดเทพประทาน) ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองระมานสามัคคี ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองพงษ์ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองขนาก ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสามัคคีธรรม ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดศรีสุทธาวาส ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีเบญจคาลัย (วัดบางเบน) ซ.รพช. พจ. 3119 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีชันจนาราม (วัดวังกระชัน) ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดงเหนือ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดมงคลทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดพระพุทธบาทเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดป่าไพบูลย์ (วัดด่านช้าง) ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดประชาบำรุง (วัดเขาตะพานนาค) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเนินสะอาด ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเนินม่วง ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดนิคมราษฎร์บำรุง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดน้ำเคือง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดนวลศรีสิทธาราม (วัดไดอีเผือก) ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดท้ายทุ่งเขต 2 ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทรงธรรม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดจิตเสือเต้น ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดจันทรังษี (วัดสายดงยาง) ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดโคกสอาด ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดโคกกระฐิน ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดคามวาสี (วัดหนองน้ำเต้า) ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเขาหม้อสามัคคี ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาปอบุญมีคีรีเขต ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาดิน ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเกาะแก้วลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลสุธินี ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังกระชัน ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดบางเบน ซ.รพช. พจ. 3119 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดน้ำเคือง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดท้ายทุ่ง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดไดอีเผือก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านหนองระมาน ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านคายน้อย ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านเขาหม้อ ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านเขาพระ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านท้ายทุ่ง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านไดอีเผือก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านเขาเจ็ดลูก ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยตำบลท้ายทุ่ง (บ้านวังกระชัน) ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยตำบลเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แขวงบำรุงทางลพบุรี ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แขวงการทางลพบุรีที่ 2 ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีประมงน้ำจืดอุทัยธานี ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ที่ว่าการกิ่งอำเภอชุมตาบง ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง