ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ซ.มาบกระเปา 1 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่เพชรพิจิตร ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองจิก ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงเฒ่า (วัดศรัทธาธรรม) ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง