ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่ปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสระยายชี ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดวังกระทิง ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงตะคต ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยตำบลเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง