ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรังนก (วัดกุลาวการาม) ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านรังนก ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง