ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดโนนป่าแดง ซ.รพช. พจ. 3185 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.พจ. 3027 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สถานีอนามัยตำบลกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง