ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ซ.เทศบาล 1 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสามง่าม ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ขุย ซ.กพ. 3002 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรพยา ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามง่าม ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพินิตธรรมภาณ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง