ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านกองทอง ซ.พจ. 4008 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลวัดขวาง ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง