ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดปากล้อศรีวิชัย ซ.พจ. 4022 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านน้อย (ปรึกอุทิศ) ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าเตย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านน้อย 19 ม. 1 ต. บ้านน้อย อ. โพทะเล จ. พิจิตร 66130 หมู่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง