ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านั่ง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ซ.พจ. 4022 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยบ้านบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่านั่ง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง