ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบางพล้อ ซ.พจ. 4044 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วนอุทยานนครไชยบวร ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง