ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดอินทร์พรหมใย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองตางาว ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดทับทิม ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ) ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง