ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่าบัว ซ.พจ. 5048 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทับทิม ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าบัว ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่าบัว ซ.พจ. 5048 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอด่านช้าง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ที่ว่าการอำเภอบางคนที ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพทะเล ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานขนส่งอำเภอโพทะเล ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
รักบ้านเกิด? ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง