ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังกระสูบ ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดนาควิสัย ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ (แห่งใหม่) ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลทะนง ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง