ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วัดโพทะเล ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพทะเล ซ.พจ. 4022 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านคลองตางาว ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง