ค้นพบจำนวน 122 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลัง ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านั่ง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสา ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าขมิ้น ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วัดอินทร์พรหมใย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองเสือสิทธิธาราม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองคล้า ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังกระสูบ ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดยางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดโพทะเล ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดปากล้อศรีวิชัย ซ.พจ. 4022 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดปากน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านหนองบัว ซ.1067 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบางพล้อ ซ.พจ. 4044 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดเนินโพธิ์ ซ.พจ. 4042 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดนาควิสัย ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท้ายน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่าบัว ซ.พจ. 5048 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่าขมิ้น ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทับทิม ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองตางาว ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองข่อย ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพทะเล ซ.พจ. 4022 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดท่าเสา ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดทับทิม ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ซ.พจ. 4022 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.1067 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ซ.พจ. 4042 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านน้อย (ปรึกอุทิศ) ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าบัว ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าเตย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านคลองตางาว ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านกองทอง ซ.พจ. 4008 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ) ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ (แห่งใหม่) ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยบ้านบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยท่าขมิ้น ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลวัดขวาง ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่าเสา ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง