ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเขน ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังกรด ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
กองอำนวยการเหยี่ยวเวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง