ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงใต้ ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.พจ. 3083 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยวังกรด ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง