ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองครกเหนือ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังสำโรง ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดทุ่งตับเต่า ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดไดปลาดุก ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลวังสำโรง ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง