ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยคต ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสถานีบ้านดงตะขบ ซ.รพช. พจ. 3075 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังน้ำเต้า ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดโพธิ์แดน ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดพฤกษะวัน ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์) ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหอไกร ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดพฤกษวนารามวิทยา ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ซ.พจ. 2029 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยบ้านบางไผ่ ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีรถไฟบ้านดงตะขบ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง