ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดศรีวนาราม (วัดหนองนกยาง) ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดมุขจลินทาราม (วัดหนองจิกเภา) ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดคลองน้อย ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขาพนมกาว ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองจิกเภา ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยตำบลหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง