ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองโพธิ์ ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดศรีสัทธาราม (วัดหนองลากฆ้อน) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดบ่อแต้ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดไตรยางค์วนาราม (วัดยางสามต้น) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใดน้ำขุ่น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงสว่าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านยางสามต้น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงสว่าง ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงคันแทว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านยางสามต้น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3 ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางหลาง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทรายพูน ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง