ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล 55 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใหม่สุขสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังทับไทร ซ.พจ. 2013 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านใหม่เนินสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านห้วยตัดไม้วังเดื่อ ซ.11 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านทับไทร ซ.พจ. 2013 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง