ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 300/1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังแสง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดป่าเขาน้อย ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดบุ่งมะกรูดวังพลับ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเนินหัวโล้ ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดทุ่งโม่ง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขาเขต ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขตมงคล ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านบุ่งมะกรูดวังพลับ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านเขาเขต ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลลำสนธิ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง