ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดใหม่คำวัน ซ.พจ. 5111 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดดงป่าคำ ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดดงป่าคำ ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีอนามัยตำบลดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
พระตำหนักคำหยาด ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง